ZZ ”Gračanka” o stanju u proizvodnji mlijeka

Zemljoradnička zadruga „Gračanka“  koja u suradnji sa  članovima zadruge proizvodi više od 4 miliona litara svježeg mlijeka, danas u prostorijama Kantonalne privredne komore organizuje Okrugli sto o detaljnoj analizi stanja u proizvodnji mlijeka.  Analizirajući tendencije u ovoj proizvodnji uočeno je da je značajniji rast proizvodnje zabilježen u godinama 2007-2010, kada su bile dostupne povoljne kreditne linije i novčane podrške za nabavku priplodnog materijala, kroz mjere kapitalna ulaganja. Zadnjih godina izostale su u potpunosti ove investicije, nema selekcijske službe u stočarstvu, loša kontrola uvoza materijala za vještačku oplodnju, što je dovelo do pada kvaliteta genetskog potncijala naših muznih grla i stagnacije proizvodnje, navodi se u pozivu za medije Zemljordniče zadruge Gračanka.

Pročitajte...