Prva redovna sjednica Općinskog vijeća u Sapni

Sve tačke na današnjoj sjednici su usvojene. Rebalans za 2020 godinu je usvojen  i iznosi 2 946 859 KM. Budžet za 2021. godinu nešto je veći, i iznosi više od tri miliona i dvjesto hiljada maraka.

“ što se tiče današnje sjednice akcenat je stavljen na demobilisane borce posticaj rađanu djece na teritoriji općine Sapna, na mlade teritori općine Sapna na udruženja s cerebralnom paralizom, na manifestaciju dana jabuka, na subvenciju privrednika i poljoprivrednika”  kazao je predjedavajući Općinskog vijeća Sabit Brđak

Na budžet za narednu godinu, usvojeni su i amandamani, dodaje predsjedavajući Brđak. Uz to, dodaje, da se 2. redovna sjednica općinskog vijeća Sapna, očekuje naredni mjesec

Pročitajte...