Vanredne prilike u TK: Vlada preuzela ulogu Skupštine Tuzlanskog kantona, usvojen Budžet i finansijski plan ZZO

Održana 35. vanredna sjednica Vlade TK

Nakon razmatranja Informacije predsjednika Skupštine Tuzlanskog kantona Vlada je, danas, prema odredbama Ustava Tuzlanskog kantona konstatirala nastupanje vanrednih prilika. Iz naprijed navedenog su proizašla ovlašćenja i obaveza Vlade Tuzlanskog kantona za donošenje propisa/akata od vitalnog značaja za Kanton, a koja su inače u nadležnosti Skupštine Tuzlanskog kantona.

S obzirom na ovlasti koje su joj pripale, Vlada je danas donijela Budžet Tuzlanskog kantona za 2021.godinu, Zakon o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2021. godinu, te dala saglasnost na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2021. godinu. Donošenjem ovih odluka stvoreni su preduslovi za nesmetan nastavak pružanja zdravstvene zaštite zdravstvenim osiguranicima u Tuzlanskom kantonu, kao i nesmetano realiziranje i konzumiranje svih prava iz Budžeta Tuzlanskog kantona u 2021.godini.

Svi propisi/akti koji su danas doneseni će, odmah po prestanku okolnosti zbog kojih Skupština Tuzlanskog kantona ne može zasjedati, biti podneseni Skupštini Tuzlanskog kantona na potvrđivanje.

Pročitajte...