Tuzla: Od posljedica Covid-19 preminuo dr. Adnan Burina

Od posljedica Covid -19 u Tuzli je preminuo dr. Adnan Burina. Dr. Adnan Burina, mr. med.sc. bio je šef Odjeljenja za kliničku neurofiziologiju i neuromišićne bolesti, Klinike za neurologiju UKC-a Tuzla. Rođen je 1962. u Tuzli gdje je završio Medicinski fakultet, nakon čega do rata radi u Domu zdravlja Gračanica. Za vrijeme rata je djelovao u Sanitetskoj službi 1. bataljona 1. Tuzlanske brigade. Nakon rata odlazi na edukaciju u Sjedinjene Američke Države, a specijalistički ispit iz neuropsihijatrije polaže 1998. u BiH. 2004. godine stiče zvanje magistra medicinskih nauka. Bio je istaknuti član Ljekarske komora Tuzlanskog kantona. Zbog pogoršane epidemiološke situacije u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla danas će Krizni štab Ministarstva zdravstva u 11:00 sati održati svoju hitnu sjednicu.