Pravovremena edukacija i prevencija smanjuju broj hroničnih bubrežnih bolesnika

Donorska mreža u Bosni i Hercegovini i Udruženje dijaliziranih i transplantiranih bolesnika Federacije Bosne i Hercegovine obilježavaju Svjetski dan bubrega. U ovoj, pandemijskoj godini, fokus se stavlja na prevenciju i kvalitetu života pacijenata koji pate od bubrežnih bolesti.

– Osim što su vezani za aparate, nekoliko sati svakog drugog dana, dijalizni pacijenti, ali i njihove porodice, u pravilu imaju lošu kvalitetu života, nemogućnost rada, kao i psihološke posljedice zbog stalno prisutne bolesti i ograničenja – navodi se.

Kako naglašavaju u saopćenju za javnost, 2021. godina definirana je kao godina kvalitetnog življenja s bubrežnom bolešću, a ima za cilj što više osvijestiti i educirati o efikasnom djelovanju na simptome bubrežne bolesti, ali i osnažiti i potaknuti bolesnike na aktivno participiranje u svome životu.

– U Bosni i Hercegovini, trenutno, od zatajenja bubrega boluje 2.800 pacijenata koji žive s višesatnom dijalizom svaki drugi dan i bez adekvatne kvalitete života. Više od 700 njih, transplantacije bi mogle spasiti. Nažalost, godišnje oko 400 dijaliziranih pacijenata u BiH umre, a skoro isti broj ih se uključi u dijalize – ističe se.

Pravovremena edukacija i prevencija smanjile bi broj hroničnih bubrežnih bolesnika.

– Iz Udruženja podsjećaju da su, od početka pandemije, u Bosni i Hercegovini u potpunosti obustavljene transplantacije. Više od godinu dana, niko nije dobio priliku za novi život – naglašavaju.

Upravni odbor Svjetskog dana bubrega, ove godine naglašava važnost uključivanja pojma “aktivnog učešća u životu” kao jednog od glavnih fokusa u brizi bubrežnih bolesnika i kao temelja na kojem će počivati krajnji cilj, a to je kvalitetan i dobar život s bubrežnom bolešću.

– Udruženje dijaliziranih i transplantiranih bolesnika Federacije BiH i Donorska mreža u Bosni i Hercegovini organizirat će tokom marta ulične akcije informiranja i edukativne skupove, u skladu s epidemiološkim preporukama – navode iz Udruženja dijaliziranih i transplantiranih bolesnika u FBiH i Donorske mreže u BiH.