Javni poziv za zapošljavanje i samozapošljavanje u TK biće objavljen 14. marta

Od 12. marta 2019. godine počeće objava Javnih poziva za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja 2019 i u Programu sufinansiranja samozapošljavanja Start up 2019. Realizirat će ih Federalni zavod za zapošljavanje u saradnji sa kantonalnim službama za zapošljavanje. Javni poziv za Tuzlanski kanton bit će objavljen u četvrtak, 14. marta ove godine. Ove godine Tuzlanski kanton je za ove namjene dobio oko 11 miliona maraka. Programi su namijenjeni poslodavcima i nezaposlenim osobama. Poslodavci koji imaju namjeru aplicirati na Javni poziv ne smiju imati nikakva dugovanja. Nezaposlene osobe moraju biti prijavljene na evidenciju Službe za zapošljavanje najkasnije dan prije objave Javnog poziva koji će biti objavljen na stranici Federalni zavoda za zapošljavanje. Cilj je da se što većem broju mladih osoba omogući osposobljavanje za rad u struci i sticanje prvog radnog iskustva u zvanju za koje su se školovale, te poticanje nezaposlenih na samozapošljavanje, pokretanjem djelatnosti, kao i na zapošljavanje drugih osoba sa evidencije nezaposlenih u pokrenutim djelatnostima.

Pročitajte...