20 godina postojanja i rada Centra za ekologiju i energiju

Centar za ekologiju i energiju Tuzla danas obilježava 20 godina postojanja. Ponosni su na svoje rezultate, među kojima je u dvije decenije realizirano preko 200 projekata. Sarađivano je sa preko 100 hiljada građana, a organizovali su i oko hiljadu različitih skupova. U narednom periodu, nastojat će raditi u cilju boljeg kvaliteta života građana.

Centar za ekologiju i energiju u Tuzli je nevladina, neprofitna organizacija koja zagovaračkim, edukativnim i informativnim akcijama uz učešće svih nivoa društva  podstiče održivi razvoj u oblasti zaštite i unapređenja okoliša. Njihova vizija je ekološki osviješteno društvo u kojem sve zainteresovane strane štite okoliš i kontinuirano  ga unapređuju. Danas ovaj Centar slavi 20 godina postojanja i rada.

Društvu je potrebna zajednička akcija, sinergija vladinog, nevladinog i sektora biznisa. Jedan od boljih primjera zajedničkog rada upravo je i Centar za ekologiju i energiju, mišljenja je gradonačelnik Tuzle, Jasmin Imamović. O značaju Centra za ekologiju i energiju u Tuzli, govorio je i ministar prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona Zvjezdan Karadžin.

U narednom periodu, Centar će nastaviti djelovati u oblasti zbrinjavanja otpada, planirati sa općinama i gradovima uvođenje primarne selekcije otpada i kompostiranja te energetskoj tranziciji. Samo zajedničkim djelovanjem svih od naše države napraviti ekološku oazu, poručeno je  izmeđuostalog danas, na obilježavanju 20.godišnjice postojanja i rada Centra za ekologiju i energiju.

(Opširnije u videu).