2018. realizacija četvrte faze sanacije brane HA Modrac

Tri faze sanacije brane Hidroakumulacije jezera Modrac uspješno su okončane. Četvrta koju finansira Evropska komisija sa 2 miliona KM a aktivnosti na njoj provodi „Agencija za vodno područje rijeke Save“, trebala bi biti okončana u narednoj godini. Ta faza bi trebala sadržavati sve što dosad nije urađeno na Brani.

Pročitajte...