26. juni Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe droga i nezakonite trgovine drogama

BiH je, s obzirom na svoj geostrateški položaj, tranzitna zemlja preko koje se opojne droge krijumčare na putu između zemalja proizvođača i zemalja potrošača. Na to je ukazano i prilikom obilježavanja 26. juna Međunarodnog dana borbe protiv zloupotrebe droga i nezakonite trgovine drogama u Centru za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama CROPS Smoluća koji bilježi izuzetno dobre rezultate.

Pročitajte...