26. Juni – Međunarodni dan podrške žrtvama torture

U svijetu se 26. juni obilježava kao Međunarodni dan podrške žrtvama torture. Iz Saveza logoraša BiH podjećaju da su logoraši – žrtve ratne torture, jedina kategorija proistekla iz rata čiji status, niti danas, 23 godine nakon prestanka rata, nije priznat, a oni prepoznati i adekvatno tretirani od strane institucija u Bosni i Hercegovini. S toga logoraši apeluju na nadležne da, bez odlaganja usvoje zakonsko rješenje kojim će status i prava ove kategorije, možda i najvećih stradalnika rata, biti riješen.

Pročitajte...