Ljekari i stomatolozi u TK danas potpisuju Kolektivni ugovor

U TK danas će biti potpisan Kolektivnu ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i doktora medicine i stomatologije na području Tuzlanskog kantona.  Naime, Predstavnici Sindikata doktora medicine i stomatologije TK s kantonalnim ministrom zdravstva usaglasili su tekst kolektivnog ugovora. Inače, ovo je prijelazno rješenje, s obzirom na to da pomenuti sindikat reprezentativnost u ovom trenutku crpi s federalnog nivoa. S obzirom na to da su se stvorili uslovi za potpisivanje dokumenta o radno-pravnom statusu, ljekari i stomatolozi su prekinuli generalni štrajk u zdravstvenim ustanovama u TK.

Pročitajte...