Kalesija: Otvoren Javni poziv za stručno usavršavanje bez zasnivanja radnog odnosa

U cilju stvaranja uslova za brže zapošljavanje mladih Općina Kalesija je otvorila javni poziva zainteresovanim osobama sa visokom stručnom spremom bez radnog iskustva, za stručno osposobljavanje. Jedan od uslova je da se nalaze na evidenciji Biroa za zapošljavanje u Kalesiji.
Javni poziv je otvoren do kraja 2019. godine, odnosno do utroška planiranih sredstava za ove namjene.

 

Pročitajte...