Mreža podrške mladima u sukobu sa zakonom predlaže alternativne mjere

U Tuzli je danas održan sastanak Mreže podrške mladih u sukobu sa zakonom. Prezentovan je Interni okvir za provedbu odgojne preporuke: uključivanje u pojedinačni ili grupni tretman odgojnih, psiholoških i drugih savjetovališta. Sastanku su prisustvovali predstavnici institucija koje se direktno ili indirektno bave mladima u sukobu sa zakonim.Kako bi u kontinuitetu analizirali rezultate rada Mreža podrške mladima u sukobu sa zakonom svakog mjeseca će održavati sastanke. Sve u cilju prevencije delikventnog ponašanja mladih.

Pročitajte...