Vlada TK utvrdila Prijedlog Budžeta TK za 2020. godinu

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je i u skupštinsku proceduru proslijedila Prijedlog Budžeta Tuzlanskog kantona za 2020. godinu i Prijedlog zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskoog kantona za 2020. godinu. U toku javne rasprave stigli su zahtjevi za povećanje Budžeta za 63 miliona. U odnosu na Nacrt, Prijedlogom su prihodi u Budžetu uvećani za 14 miliona KM. Uvedena je i nova potrošačka jedinica ‘’Pronatalitetna politika’’. Riječ je o milion KM predviđenih za stimuliranje nataliteta u Tuzlanskom kantonu. Uvećan je iznos za dječiji dodatak, poljoprivredu, poticaje privredi, dopunska prava boraca. Za Budžet čiji su prihodi nešto veći od 432 miliona KM, a rashodi 431 milion 738 hiljada i 525 KM, ministar finansjja navodi da ima razvojnu komponentu.
Skupština Tuzlanskog kantona 23. decembra bi trebala razmatrati Prijedlog Budžeta Tuzlanskog kantona za 2020. godinu i Prijedlog Zakona o njegovom izvršenju. Prihodi u Budžetu iznose 432 miliona 138 hiljada i 229 KM. Najveći udio 80,69 % čine prihodi od poreza. Rashodi u predloženom Budžetu iznose 431 milion 738 hiljada i 525 KM. Iako su u toku javne rasprave iskazani zahtjevi za povećanje Budžeta za više od 63 miliona, Budžet je u odnosu na Nacrt uvećan za 14 miliona KM. Uvodi se i novo potrošačko mjesto u okviru Ministarstva za rad i socijalnu politiku. Prijedlog Budžeta za 2020. godine ima razvojnu komponentu. I pozicija ‘’Dopunska prava boraca’’ je uvećana za 5,78 miliona KM. Što se tiče akumuliranog budžetskog deficita, on bi zaključno sa krajem 2019. trebao iznositi 25 miliona KM. Ministar finansija, Suad Mustajbašić najavljuje da će se taj iznos smanjivati i prognozira da bi trebao biti saniran do kraja 2020. godine.