Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak u 2020 godini izdvojit će 7 miliona i 400 hiljada za pomoć djeci i njihovim porodicama

U BiH je oko 130 hiljada djece koja primaju socijalnu pomoć . U Tuzlanskom kantonu u prva dva mjeseca ove godine, povećan je broj djece u stanju socijalne pomoći i trenutno ih je oko tri stotine.  Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak u 2020 godini izdvojit će 7 miliona i 400 hiljada  za pomoć ovoj djeci i njihovim porodicama.

Prema podacima Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine čak 130.000 maloljetnika koristi neki vid socijalne zaštite. U Tuzlanskom kantonu, već na početku godine zabilježen je porast onih kojima je potrebna socijalna pomoć .

“Prema podacima Centra za socijalni rad , u prva dva mjeseca 2020 godine zabilježeno je 300 i više djece kojima je potrebna socijalna pomoć u odnosu na 2019 godinu” –  Admir Hrustanović Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak dodjeljuje socijalnu pomoć najtežim slučajevim kao što  su djeca  bez roditelja i onima koji imaju poremećaj razvoju. Oko 247 djece je smješteno u domove i ustanove, koje zbrinjavaju djecu bez roditeljskog staranja i ometene razvoju. Velika sredstva se odvajaju  za dječije doplatke, djecu u porodicama kojima je potrebna socijalna pomoć, kao i djeci sa posebnim potrebama kojih je u Tuzlanskom kantonu oko devet stotina.

“Ministarstvo za rad i socijalnu politiku raspisuje programe  za socijalnu pomoć djeci kao i za udruženja koja se brinu za invalidnu djecu koja se nalaze u stanju socijalne pomoći. Ukupan iznos za pomoć djeci i porodicama koje imaju takvu djecu Ministarstvo za rad i socijalnu politiku u 2019 izdvojilo je negdje oko 6,5 miliona dok u ovoj godini  će izdvojiti 7 miliona i 400 hiljada KM za ove sve nabrojane namjene.”

OFF: Osim ovih vidova pomoći, Ministarstvo za rad, soc politiku i povratak daje doprinos i za školski obrok i prevoz. Vlada Tuzlanskog kantona donijela je i odluku, kojom se povećava iznos dječijeg dodatka sa 20 na 25 KM mjesečno, koji će u narednom periodu biti isplaćivan sa nivoa Federacije.