Žena u 21. vijeku: Položoj žena danas u društvu znatno bolji

Žene su se godinama borile za ravnopravnost i emancipaciju na različite načine. Danas, u 21 vijeku položaj žene je u odnosu na davna vremena realtivno povoljniji. Mnogi će reći da je žena uključena u sve društvene sfere, no realnost je sasvim drugačija.

Iako žene u 21 vijeku, u teoriji,  mogu samostalno donositi odluke praksa je često vrlo drugačija. Pritisak društva, porodice, usađenih vrijednosti i tradicija igraju veliku ulogu prilikom donošenja važnih životnih odluka. Naći balans između tradicionalnog i savremenog,  a pri tome biti prihvaćen i shvaćen je i više nego izazov.  Kakva žena treba biti u 21 vijeku ?

 “Žena u 21 vijeku treba da bude savremena a ujedno da ne zaboravi i svoju tradicionalnu ulogu koja joj je nametnuta od prije. Znači to je jedna kombinacija tradicionalnih shvatanja i uloge  u kombinaciji sa savremenim trendovima odnosno savremenim ulogama koje se ženi trenutno nameću. Prije svega bi istakla obrazovanje, zatim taj dio koji će joj omogućiti osamostaljenje i financijsku stabilnost, samim tim jačanje položaja i funkcije žene u društvu.”-Alma Kovačević 

Mali je procenat žena na rukovodećim pozicijama. Naše sagovornice ističu kako je uloga žena u Bosni i Hercegovini specifična. Izazovna je i stresna sa problemima koji se prožimaju kroz sve društvene sfere.

“Kada govorimo o svejednom aspektu, svejednoj sferi kojoj žene danas djeluju, primjetno je naravno i manje učešće u političkom životu, manja participacija na tržištu radne snage i naravno žene još uvijek u tom socijalnom aspektu jesu žrtve, jesu neko ko treba zaštitu. Žena treba dodatnu podršku društva.”-Indira Prljača, direktorica razvoja Vesta Tuzla 

Stav žene, njen položaj, njeno mišljenje, njena  uloga koju ima  samim tim je nešto što joj omogućava da se prepozna u masi drugih i da se istakne kao kvalitetni vršilac određene funkcije,  istakle su naše sagovornice. Kako bi žena koristila sva ona prava koja joj pripadaju zakonom o ravnopravnosti spolova i svim međunarodnim konvencijama koje je država Bosna i Hercegovina usvojila, ženama je neosporno potrebna podrška društva.