Formirano Uredničko vijeće RTVTK

Jedan od zadataka nove uprave RTVTK  bio je da se konstituira obavezno  Uredničko vijeće . S obzirom da je RTVTK  javni servis koji je u službi građana Tuzlanskog kantona  formiranje Uredničkog vijeća  ima izuzetno značajnu ulogu u zadovoljavanju informativnih potreba građana istaknuto je na današnjem sastanku.

 

“Naš glavni cilj koji smo danas naglasili je ustvari da osiguramo  dobru vezu između informativnih potreba građana tuzlanskog kantona  i RTVTK, odnosno da program izvještava teme koje RTVTK pokreće i pokriva. Da program odgovara stvarnim informativnim potrebama građana  odnosno da im omogućava da prave što je moguće bolje izbore u svom svakodnevnom životu.” – prof. Najil Kurtić predsjednik Uredničkog vijeća RTVTK

Na današnjem sastanku ocijenjena je programska šema RTVTK u periodu od januara do maja  2020 godine .

“U tom periodu se desilo to što se desilo. Desila se jedna vanredna situacija, coronavirus i pandemija. Mi smo danas dali više nego pozitivnu ocjenu na način na koji se prije svega televizija i komplentan program,  uzimajući u obzir online medije i društvene mreže, RTVTK  pokrio. Odnosno na način na koji je RTVTK pokrio te događaje i brzinu kojom su se oni ustvari snašli u svemu tome.” – prof. najil Kurtić predsjednik Uredničkog vijeća RTVTK

Jedna od prvih aktivnosti uredničkog vijeća je ljetna šema programa Radio televizije Tuzlanskog kantona.

“Mi smo danas informisani o ljetnoj šemi i dali smo podršku toj ljetnoj šemi. Razgovarali smo, bilo je dosta dobrih ideja kojim će naši gledatelji da čuju a i vidjet će prije svega  kroz neke inovacije u sadržajima radija i televizije.” – prof. Najil Kurtić predsjednik Uredničkog vijeća RTVTK

Članovi uredničkog vijeća su kompetentne osobe iz različitih društvenih struktura. To su: predsjedavajući prof . Najil Kurtić, Mihad Sakić, Sanja Hajdukov, Sevret Mehmedčehajić i Jagoda Iličić.