Memorijalni centar Srebrenica je danas javnosti predstavio rezultate pregleda presuda vezanih za genocid u Srebrenici koje je izrekao Sud Bosne i Hercegovine

Memorijalni centar Srebrenica je danas javnosti predstavio rezultate pregleda presuda vezanih za genocid u Srebrenici koje je izrekao Sud Bosne i Hercegovine u predmetima koje je provelo Tužilaštvo BiH. Dijelom je to rada na istraživanju presuda krivičnih sudova i utvrđivanju rezultata procesa kažnjivosti počinilaca za genocid u Srebrenici, koju realiziraju sa Centrom za postkonfliktna istraživanja.

Pročitajte...