Sa 28 glasova ZA, zastupnici Skupštine TK podržali rebalans Budžeta TK

Zastupnici Skupštine TK na današnjoj su sjednici usvojili Rebalans, odnosno Izmjene i dopune Budžeta Tuzlanskog kantona za ovu godinu, koji predviđa povećanje za šest miliona KM. Pred poslanicima se, između ostalog, našla i Informacija o aktuelnoj situaciji u vezi sa pandemijom korona virusa u TK. Podržan je i prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom i srednjem odgoju i obrazovanju.

Sa 28 glasova ZA, zastupnici Skupštine TK podržali su rebalans Budžeta TK za ovu godinu, kojim je ranije usvojeni Budžet TK povećan za 6 miliona. Najviše novca usmjereno za oblast poljoprivrede 2,5 miliona, dok će dodatnih pola miliiona KM biti usmjereno za razvoj privrede na TK.

– Tu nam je 800.000 KM po prvi put za pomoć sektoru prijevoza. Već je završen Javni poziv za pomoć ugostiteljstvo 600.000 KM. Na ovaj način želimo poslati poruku, da nam je u fokusu razvoj privrede – napominje Vedran Lakić, ministar finansija TK.

Rebalansom je predviđeno i povećanje od 1.100.000 KM za projekte iz oblasti boračko-invalidske zaštite, 1,5 miliona KM će biti uloženo u lokalne puteve na TK, a sa 60.000 KM bit će finansiran i Memorijalni centar u Potočarima.
Zastupnici su usvojili i prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom i srednjem odgoju i obrazovanju. Ponuđena rješenja za cilj imaju stvaranje uslova za nesmetano funkcionisanje škola u situaciji kada škola nema imenovanog direktora ili vršioca dužnosti direktora škole, te će rješiti problem upisa u srednje škole učenika iz OŠ Doborovci.

– Rasprava koja je danas vođena je vođena sa ciljem da svi izražavaju brigu zbog djece koja ne mogu da upišu srednje škole, a taj su problem ispolitizirali – rekao je Dževad Hadžić, predsjednik Kluba zastupnika SDP-a u Skupštiini TK.

Zastupnici opzicije kritikovali su ponuđena rješenja te istaknuli da su Ustavnom sudu FBiH podnijeli apelaciju za prispitivanje ustavnosti ranije donešenih Zakona o osnovnom i srednjem odgoju i obrazovanju.

– Naravno, da kada za jedan dan smjenite 120 direktora u osnovnim i srednjim školama da će se negdje pojaviti problem – dodaje Fahrudin Skopljak, zastupnik SDA u Skupštini TK.

Nakon usvojenih Izjmjena i dopuna Zakona o osnovnom i srednjem odgoju i obrazovanju, učenicima u OŠ Doborovci bit će potpisana svjedočanstva i moći će se upisati u željene škole, napominje Elvis Baraković, ministar obrazovanja i nauke TK.

– Predviđenim izmjenama i dopunama Zakona u slučaju gdje nije izabran direktor ili v.d. direktora sekretar će dobiti ovlaštenje da potpiše sve potrebne dokumente, a pedagog ili najstariji član te škole će moći da sazove nastavničko vijeće – dodaje Baraković.

Zastupnici su usvojili i nacrt Zakona o prijavljivanju, porijeklu i kontroli imovine izabranih dužnosnika, nositelja izvršnih funkcija i savjetnika u TK. Javna rasprava o ovom zakonu, na prijedlog predsjednika Skupštine TK Slađana Ilića trajat će 90 dana.
Razmatrana je i Informacija o situaciji sa pandemijom korona virusa na TK za posljednjih mjesec i po. Konstatovano je došlo do stabilizacije epidemiološke situacije, te da je do sada na TK distribirano 41.460 doza vakcina.

Jednoglasno je podržana i Inicijativa da se nani Fati Orlović dodijeli Povelja TK, uz napomenu da su ovo priznanje do sada dobile Razije Mujanović i Mirsada Hukić.

Pročitajte...