Account: Predstavljeni rezultati istraživanja korupcije u sektoru javnih nabavki

Na konferenciji za novinare koju su danas organizovali Antikorupcijska mreža u BIH-Acoount i Udruženje građana Justica predstavljeni su rezultati istraživanja korupcije u sektoru javnih nabavki. Istraživanje je pokazalo da ugovorni organi u BIH pored toga što pogrešno provode proces javnih nabavki u BiH,dodatno opterećuju džepove poreznih obveznika jer javnim novcem plaćaju greške koje su sami napravili.