Agencija za privatizaciju TK radi na povratu imovine TK firmama u Srbiji i Crnoj Gori

Agencija za privatizaciju Tuzlanskog kantona posebno je fokusirana na aktivnosti vezane za imovnu naših preduzeža koja se nalazi u zemljama bivše Jugoslavije. Očekuje se da se kompanijama koje su u prijeratnom periodu imali zemljišta i objekte, budu vraćena istima te su pokrenuti i sudski procesi kako bi se brzo djelovalo.

Pročitajte...