Poslije dvadeset godina Direkcija za robne rezerve Tuzlanskog kantona ušla je u sistem javnih nabavki

Poslije dvadeset godina Direkcija za robne rezerve Tuzlanskog kantona ušla je u sistem javnih nabavki, te će uz potporu Vlade Tuzlanskog kantona osigurati potrebne robne rezerve za stanvništvo Tuzlanskog kantona. U prvom redu to su dezifenkcijaska sredstva. Sa novoodbrenim sredstvima biće obezbijeđena hrana za građane u slučaju pandemije, prirodne ili bilo koje druge nesreće.