Agencija za rad i zapošljavanje BiH objavila je informacije o potrebama na tržištu rada

S ciljem da maturantima osnovnih i srednjih škola u BiH pruži informacije o potrebama tržišta rada, te da im olakša izbor za nastavak školovanja  Agencija za rad i zapošljavanje BiH objavila je informacije o potrebama na tržištu rada u Bosni i Hercegovini. Na osnovu podataka koje objavljuju entitetski zavodi za zapošljavanje, kantonalne službe zapošljavanja i Zavod za zapošljavanje Brčko distrikta BiH, a prema broju objavljenih oglasa evidentno je da je situacija sa suficitarnim i deficitarnim zanimanjima slična već nekoliko godina. Ove godine Agencija za rad i zapošljavanje BiH je unaprijedila informacije sa tržišta rada tako što svi zainteresovani mogu detaljno vidjeti koliko je nezaposlenih osoba, a koliko se osoba određenog zanimanja zaposlilo u prethodnoj godini. Kao i prošle godine dat je pregled po pet najbrojnijih zanimanja na evidencijama nezaposlenih osoba na nivou BiH. Ove informacije su predstavljene za svaki kanton u Federaciji BiH, za nivo Republike Srpske i nivo Brčko distrikta BiH.

Pročitajte...