Agencija za vodno područje rijeke Save: Milionski iznosi za čišćenje korita i prevenciju poplava u TK

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK Vahidin Smajlović održao je danas prvi radni sastanak sa direktorom Agencije za vodno područje rijeke Save Sejadom Delićem. Fokus razgovora je bio na finansijskom planu Agencije, u dijelu ulaganja u vodotoke na području TK, koji su u nadležnosti Agencije. Riječ je o višemilionskim iznosima.