Skupština TK: Usvojena Strategija prema mladima 2020. – 2024.

Prilikom razmatranja Informacije o aktuelnoj situaciji u vezi sa pandemijom korona virusa na području TK na sjednici Skupštine potcrtani su zahtjevi upućeni nadležnim institucijama na višim niovima vlasti da pokrenu proceduru nabave vakcina. Na sjednici su donesene izmjene i dopune Zakona o šumama, te Strategija prema mladima za period 2020.-2024.godina.