Ajdinović: Sanitarni inspektori izdali 435 rješenja na graničnim prijelazima

Direktor Federalne uprave za inspekcijske poslove Anis Ajdinović istakao je da su zaključno s 25. aprilom federalni sanitarni inspektori na graničnim prijelazima izdali 27.884 rješenja o stavljanju putnika pod zdravstveni nadzor ili izolaciju na period od 14 dana.

Za kategorije osoba iz nove Naredbe Federalnog štaba civilne zaštite koja se primjenuje od 24. aprila, federalni sanitarni inspektori su tokom jučerašnjeg dana na graničnim prijelazima izdali 435 rješenja o stavljanju pod zdravstveni nadzor odnosno ograničenju kretanja van mjesta boravka, i to 313 rješenja o izolaciji, te 105 rješenja za vozače, sedam rješenja za pogranične i deset za prekogranične radnike.

Od ukidanja mjere karantina, zabilježen je porast broja putnika u prekograničnom prometu na graničnim prijelazima koji su u nadležnosti federalnih sanitarnih inspektora.

U smislu postupanja i realizacije mjere karantina na području RS, upućeni su spiskovi sa podacima za 127 osoba, kao i za osam osoba s prebivalištem na području Brčko Distrikta koji su u BiH ušli na graničnim prijelazima na području FBiH.

Nadzorima i mjerama federalnih inspektora je, prema dosad dostupnim podacima, obuhvaćeno ukupno 3.216 osoba – državljana BiH s prebivalištem u RS koji su u BiH ušli preko graničnih prijelaza koji se nalaze na području FBiH, te su podaci – spiskovi s imenima, prezimenima i adresama lica blagovremeno dostavljeni Inspektoratu Republike Srpske na daljnje postupanje i provođenje mjera izolacije ili karantina.

Isto vrijedi i za 320 osoba – državljana BiH s prebivalištem na području Brčko Distrikta, za koje su podaci dostavljeni Inspektoratu Brčko Distrikta.

Od stupanja na snagu Naredbe Federalnog štaba civilne zaštite od 24. aprila, Inspektorat RS je dostavio podatke o 101 osobi kojim je republički sanitarni inspektor izdao rješenje o kućnom karantinu, te podatke o rješenjima za 761 vozača koji su na teritoriju BiH ušli na graničnim prijelazima koji se nalaze na području RS, a imaju prebivalište u FBiH.

Danas ističu mjere iz 37 rješenja o izolaciji koja su izdali federalni sanitarni inspektori, a do jučer je za ukupno 24.063 osobe istekao period obavezne izolacije u trajanju od 14 dana.

Obavještavaju se osobe kojima je izrečeno rješenje o izolaciji da rješenje prestaje da važi istekom propisanog perioda izolacije od 14 dana. Naime, ukoliko su se osobe kojima su izdata rješenja o izolaciji pridržavale izrečenih mjera, te svakodnevno javljale nadležnoj epidemiološkoj službi i do isteka perioda izolacije nisu razvile nikakve simptome zaraze, zdravstveni nadzor se okončava nakon 14 dana.

Po donošenju Odluke Vlade FBiH o mjerama neposredne kontrole određenih proizvoda i usluga od interesa za FBiH kojom je određeno utvrđivanje marži, dežurni tim Federalnog tržišnog inspektorata je i tokom današnjeg dana vršio inspekcijske nadzore benzinskih pumpi, ali i drugih prodajnih objekata. Do ovog trenutka izvršeno je pet inspekcijskih nadzora, kojom prilikom je utvrđeno sedam prekršaja, što podrazumijeva podnošenje sedam prekršajnih naloga u iznosu od  12.500 KM.

U periodu od 15. marta do 26. aprila, izvršeno je 287 inspekcijskih nadzora, te 182 kontrolna nadzora na benzinskim pumpama, u apotekama i drugim prodajnim objektima.

Utvrđeno je ukupno 318 prekršaja, što podrazumijeva izdavanje ukupno 318 prekršajnih naloga u iznosu od 616.150 KM. Kod 182 subjekta nadzora nisu utvrđene nepravilnosti u poslovanju, odnosno utvrđeno je da prijave građana nisu bile utemeljene, saopćeno je iz Federalne uprave za inspekcijske poslove.

Pročitajte...