Akteri ‘slučaja Lijanovići i drugi’ osuđeni na ukupno 52 godine i osam mjeseci

Bivši federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Jerko Ivanković Lijanović osuđen je prvostepeno danas pred Sudom Bosne i Hercegovine na 12 godina zatvora.

Presuda je izrečena pred Odjelom II za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju u predmetu Jerko Ivanković Lijanović i drugi, koji je obuhvatio deset fizičkih i pet pravnih osoba, koji su ukupno osuđeni na 52 godine i osam mjeseci.

Osim zatvorskih kazni, prema odluci Suda, osuđeni će morati vratiti novac koji su nezakonito stekli.

Jerko Ivanković Lijanović, koji se nije pojavio na izricanju presude, oglašen je krivim za organizirani kriminal u vezi s pranjem novca, te mu je uz zatvorsku, izrečena i ‘sporedna novčana kazna’ od 50.000 KM.

Slavo Ivanković Lijanović oglašen je krivim za organizirani kriminal u vezi s krivičnim djelom pranje novca i osuđen na 10 godina te mu je izrečena i sporedna novčana kazna u iznosu od 30.000 KM.

Usto, izrečena mu je i odbijajuća presuda u dijelu koji se odnosio na optužbe u vezi s poreznom utajom, budući da je ranije prekršajno odgovarao po tom osnovu, te da se radi o presuđenoj stvari (res iudicata).

Milorad Bahilj je za organizirani kriminal u vezi s poreznom utajom i krivotvorenje ili uništavanje poslovnih ili trgovačkih knjiga ili isprava osuđen na pet i jednu godinu, odnosno na jedinstvenu kaznu od pet godina i deset mjeseci, dok mu je u dijelu koji se odnosio na optužbe za neplaćanje poreza izrečena odbijajuća presuda, a zbog apsolutne zastare krivičnog gonjenja.

Nadalje, Jozo Slišković je za organizirani kriminal u vezi s neplaćanjem poreza i poreznom utajom te za krivotvorenje ili uništavanje poslovnih ili trgovačkih knjiga ili isprava osuđen na pet i jednu godinu, odnosno na jedinstvenu kaznu od pet godina i deset mjeseci zatvora.

Željko Mikulić, koji je oglašen krivim za  organizirani kriminal u vezi s poreznom utajom i pranjem novca, osuđen je na tri godine zatvora, a na po tri godine osuđeni su i Draženko Kvesić, koji je okrivljen za ista krivična djela, te Mirko Galić, koji je okrivljen za organizirani kriminal u vezi s poreznom utajom.

Galić je, istovremeno, a u odnosu na krivično djelo krivotvorenje ili uništavanje poslovnih ili trgovačkih knjiga ili isprava izrečena odbijajuća presuda, također, usljed zastare krivičnog gonjenja.

Na po pet godina zatvora osuđeni su Mirjana Šakota, koja je oglašena krivom za organizirani kriminal u vezi s poreznom utajom i pranjem novca, kao i Miroslav Čolak, okrivljen za  organizirani kriminal u vezi s krivičnim djelom pranje novca.

Odbijajuća presuda izrečena je i u dijelu koji se odnosi na pravnu osobu “Lijanovići” d.o.o. Široki Brijeg, koja  se teretila za organizirani kriminal, a u vezi s krivičnim djelom porezne utaje, kao i na pravnu osoba “Mi-MO” d.o.o. Mostar, koja je terećena za organizirani kriminal u vezi s neplaćanjem poreza.

Za pravnu osobu “Farmer” d.o.o. Široki Brijeg, okrivljenu za organizirani kriminal u vezi s krivičnim djelom neplaćanje poreza izrečena je novčana kazna u iznosu od 800.000 KM, dok je za firmu “Farmko” d.o.o. Široki Brijeg, okrivljenoj za organizirani kriminal u vezi s produženim krivičnim djelima – porezne utaje i neplaćanje poreza utvrđena novčana kazna u visini od 2.000.000 KM.

Pravna osoba “Optimum” d.o.o. Široki Brijeg, koja je odgovorna za organizirani kriminal u vezi s krivičnim djelom porezne utaje, dužna je izmiriti novčanu kaznu od 200.000 KM, a svi osuđeni dužni su i vratiti novac koji su stekli kao protupravnu imovinsku korist, odnosno neplaćanjem poreza na dodanu vrijednost – PDV-a, ili na druge načine.

Istovremeno, optužbi za organizirani kriminal u vezi s pranjem novca oslobođen je Jozo Ivanković Lijanović, “jer uplate na njegovom računu potječu iz legalnih prihoda”.

Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je 18. januara 2016. godine optužnicu u predmetu “Meso”, koja prvog i drugooptuženog tereti za organiziranje grupe u kojoj su svi imali određene uloge i radnje, a što je rezultiralo protupravno stečenom koristi od gotovo 13,5 milona KM za koji iznos su oštetili budžet BiH.

Inkriminacije sadržane u optužnom aktu odnose se na period januar 2007. – juli 2012. godine u kojem su okrivljeni djelovali kao povezana grupa, a tereti ih se da su osnivali nove firme na koje su prenosili sirovine, proizvode i opremu te nastavljali poslovanje, a stečene porezne dugove ostavljali na ranijim preduzećima.

Kako je u obrazloženju presude rečeno, jedino je firma “Lijanovići” d.o.o. imala nepokretnu imovnu, a pored neplaćanja PDV-a, protupravna korist je stjecana putem lažnih dokumenata i fiktivnog knjiženja poslovnih događaja, kao što je navodno vraćanje gotovih proizvoda u proizvodnju, a čija je prodaja realizirana na ‘crnom tržištu’, kao i putem nezakonitog povrata PDV-a.

Rečeno je i da se radi o izuzetno kompleksnom predmetu u sklopu kojeg su detaljno analizirani poslovni događaji i ugovori, te postupanja protivna Zakonu o PDV-u, Zakonu o finansijskom poslovanju, Zakonu o računovodstvu i reviziji…

Tužiteljstvo BiH je u toku glavnog pretresa ispitalo više desetina svjedoka i sudskih vještaka, a uz optužni akt priložen je opsežan materijal s više od 1.000 dokaznih prijedloga.

Inače, Jerko Ivanković Lijanović je u januaru u Kantonalnom sudu u Tuzli osuđen na kaznu zatvora u trajanju od devet godina i to za zloupotrebu položaja i ovlasti, a u vezi s nezakonitostima prilikom dodjele poticaja poljoprivrednicima na području Tuzle i FBiH od 2011. do kraja 2014. godine, u vrijeme kada je obnašao dužnost federalnog ministra poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva. Također je bio jedan od aktera još jednog procesa koji je vođen u Sudu BiH 2005. godine.

(RTVTK/FENA) M.L.