Aktivnosti JKP “Komunalac” Tuzla

Tuzlanski “ Komunalac” u 2020. godini pored redovnih aktivnosti koje obavljaju nastaviće sa projektom “Pregrađa recikliraju”. Vrijednost projekta iznosi 350 hiljada eura. Pored toga pažnju će usmjeriti na evidenciju podataka privrednih subjekata koji imaju obavezu koristiti dimnjačarske usluge. Opširnije u video prilogu