Aktuelni organi SSSBiH nastavljaju obavljati dužnost do imenovanja novih

Članovi Predsjedništva Glavnog odbora Saveza samostalnih sindikata BiH (SSSBiH) su na vanrednom zasjedanju zaključili da svi organi SSSBiH, uključujući i predsjednika, nastavljaju obavljati svoju statutarnu dužnost sve do razrješenja, odnosno imenovanja novih saziva organa i predsjednika SSSBiH.

Odluku o zakazivanju Kongresa će donijeti Glavni odbor Saveza samostalnih sindikata BiH čim se ispune neophodni uslovi.

Također, Predsjedništvo GOSSSBiH predložilo je Nadzornom odboru Saveza da u roku od 30 dana, u skladu s zaključkom 14. kongresa SSSBiH, pregleda dokumentaciju i sačini izvještaj koji će biti dostavljen Glavnom odboru, te biti sastavni dio materijala za Kongres SSSBiH.

Istovremeno, zadužuje se predsjednik Saveza samostalnih sindikata BiH da angažuje nezavisnu revizorsku kuću koja će izvršiti reviziju finansijskog poslovanja SSSBiH u prethodne četiri godine.

Predsjedništvo Glavnog odbora pozvalo je sve članice Saveza samostalnih sindikata BiH da se suzdrže od bilo kakvih aktivnosti koje bi mogle ići na štetu jedinstva SSSBiH ili politički kompromitovati Savez, te dovesti u pitanje njegovu nezavisnost, saopćeno je iz Saveza samostalnih sindikata BiH.