ALM BiH naložila povlačenje određenih serija tri lijeka za želudac

Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine već je apotekama u našoj zemlji naložila povlačenje nekih lijekova za želudac. Posrijedi su poznata generička imena, ali se povlačenje odnosi samo za određene serije. Ništa nije dokazano, ali postoje određene sumnje da bi te serije mogle sadržavati supstancu, koja bi opet, mogla biti potencijalno kancerogena. Pacijentima savjet, da upute zatraže od svojih ljekara.
Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine na svojoj internet stranici objavila je spisak serija lijekova koje se povlače iz prometa. Razlog su sumnje na prisutnost supstance pod nazivom N-nitrozodimetilamin. Da je nalog o povlačenju određenih serija ranitidina, ranobela i ranisana stigao i u apoteke potvrdili su nam u Gradskim apotekama Tuzla. Cijelu priču o povlačenju određenih serija lijekova za želudac pokrenula je Evropska agencija za lijekove. Navodno se, supstanca NDMA koja bi mogla biti u nekim serijama pomenutih lijekova, klasificira kao tvar koja bi mogla uzrokovati rak, i to opet, temeljem ispitivanja na životinjama, podaci su koji su stigli iz Evropske agencije za lijekove. Iz Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine podsjećaju da su zdravstveni radnici obavezni Agenciji prijaviti svako neželjeno djelovanje lijeka, kao i neispravnost u kvalitetu lijeka. Pacijenti koji su razvili neko od neželjenih djelovanja trebaju se obratiti svom ljekaru ili apotekaru radi savjetovanja o načinu nastavka terapije.

 

 

Pročitajte...