Arhiv TK dobio vrijedan skener za digitalizaciju građe

Digitalizacija arhivske građe na osmanskom jeziku, a koju posjeduju arhivi u Bosni i Hercegovini, osnovni je cilj projekat, koji su 2017. godine započele arhivske službe naše zemlje i Republike Turske. Realizuju ga bosanskohercegovački Državni arhiv i Turska razvoja agencija TIK-a. U okviru prve faze koja je uspješno završena 7 arhiva iz Bosne i Hercegovine dobilo je moderne hladne skenere za digitalizaciju, pojedinačne vrijednost od oko 30 000 konvertibilnih maraka. Među njima i Arhiv Tuzlanskog kantona. Kako je istakao Direktor Arhiva TK na press konferenciji, upriličenoj tim povodom danas u Tuzli, riječ je o veoma važnom projektu za arhivistiku u našoj zemlji.

Sljedeća faza podrazumijeva digitalizaciju arhivske građe osmanske provenijencije i razmjenu arhivskih stručnjaka ovih zemalja, a nakon toga će uslijediti prijevod. Dakle, sljedeća faza, koja je i najbitnija u naučnom i naučno-istraživačkom smislu, podrazumijeva prijevod ove digitalizirane građe, odnosno izvora s osmanskog na savremeni turski jezik” ističe Omer Zulić, direktor Arhiva TK.

U ovoj fazi se očekuje velika pomoć turskih stručnjaka jer u Bosni i Hercegovini nema mnogo poznavalaca osmanskog jezika. To će kasnije olakšati i prevođenje  ove građe na jezike naroda u Bosni i Hercegovini, a u konačnici veliku koristi za korisnike Arhiva Tuzlanskog kantona.

Kada se uradi digitalizacija to znači da se takvi digitalni  primjerci mogu koristiti svakodnvno, a orginalni primjerci, oni izvorni se onda čuvaju u bezbjednim, optimalnim uslovima koji postoje u našim arhivskim depoima gdje se i čuva arhivska građa” kaže Hatidža Fetahagić iz Arhiva Tuzlanskog kantona.

Inače, Arhiv Tuzlanskog kantona je još 2009. godine počeo digitalizaciju građe koju posjeduje. Novi skener, koji će biti trajno vlasništvo Arhiva, će značajno unaprijediti ovaj važan proces.

 

Pročitajte...