Naredne sedmice raspisivanje i objava Javnog poziva za sufinasniranje programa/projekata sportskih organizacija

Naredne sedmice očekuje se raspisivanje i objava Javnog poziva za sufinansiranje programa/projekata sportskih organizacija u oblasti tjelesne kulture i sporta za 2020. godinu i Javnog poziva za dodjelu sportskih stipendija za 2020. godinu, kazao je na današnjoj konferenciji za medije ministar kulture sporta i mladih TK Srđan Mićanović. Novina u odnosu na prethodne godine je što će se stipendirati i uspjesi učenika u oblasti školskog sporta Javni pozivi bit će objavljeni na stranicama Vlade TK i resornog ministarstva. Ove su godine napravljene izmjene u načinu podnošenja aplikacija.

Autor: Dino Dropić

Na prethodnoj sjednici Vlada TK utvrdila je postupak i uslove za raspodjelu sredstava za oblast tjelesne kulture i sporta za 2020. godinu. Rebalansom budžeta za ovu namjenu izdvojeno je 705 hiljada KM, koje će biti namijenjeni sufinasniranju različitih kategorija sporta. Naredne sedmice biće objavljen javni poziv za sufinasniranje programa sportskih manifestacija u ovoj godini.

Ono s čim želimo upoznati sportsku javnost je da ćemo ove kao i svake godine ali daleko preciznije da vršimo selekciju i bodovanje priloženih projekata koje će se priložiti na ovaj javni poziv. Ono za šta se može ove godine aplicirati i što će se moći mjeriti je da li su to pripreme za neko evropsko prvenstvo, da li su to pripreme za vrhunski sport, da li je to priprema za kvalitetni sprot, da li su ligaška takmičenja. Tu su ostvareni rezultati u prethodnim sezonama. Vrlo je bitno kakve klub rezultate ima u prethodnom periodu. Ono što želimo naglaasiti je da smo pojednostavili aplikacijske obrasce spram prethodnih godina, da omogućimo i olakšamo pristup ovom javnom pozivu”, rekao je Srdđan Mićanović ministar za kulturu, sport i mlade TK.

Riječ je o četiri aplikacijska obrasca koji će se vrlo jednostavno moći popuniti i dokazati potrebnom dokumentacijom. Oni se odnose na vrhunski kvalitetni sport i sportiste sa invaliditetom, sport za sve, sportske manifestacije i pružanje usluga korištenja objekata na ime trenažnog procesa. Određeni dio finansijskih sredstava biće namijenjen i za nagrađivanje i stipendiranje u sportu.

“U ovom javnom pozivu koji će biti objavljen smo predvidili i javni poziv za stipendije sportistima koji su ostvarili zapažene i perspektivne sportske rezultate i sportiste učenike. To je novina ove godine, nije bilo prethodnih godina. Ove godine ćemo stipendirati i školski sport. Dakle sva ona zvanična takmičenja sportska koja su bila u 2020. godini i djeca koja su napravila rezultate na tim zvaničnim  školskim takmičenjima imat će pravo i priliku da traže stipendiju od ministarstva“, istakao je Mićanović.

Stipendiranjem školskog sporta ministarstvo želi potaknuti sve mlade na zdrav život. Cilj je stvoriti što više sportaša, koji će u budućnosti ostvarivati što bolje sportske rezultate i na najbolji način predstavljati naš kanton. Iz ministarstva kulture, sporta i mladih Tuzlanskog kantona ističu kako u javnim pozivima neće moći učestovati oni koji nisu opravdali finansijska sredstva iz prethodne godine.