Bankarski sektor u FBiH je stabilan i pouzdan

Tokom pandemijske 2020.godine svi privredni subjekti su se suočili sa do sada ne viđenim izazovima. Među pandemijski pogođenim je i bankarski sektor FBiH. koji 2020, bilježi pad svih značajnih pokazatelja poslovanja. To se ogleda u smanjenju aktive, depozita, odsustvu kvalitetnih projekata za kreditiranje pa sve do profitabilnosti. Ukupna dobit  za 9 mjeseci prošle godine smanjena je  za blizu 40 posto, odnosno za nešto više od 151 miliona KM. Banke su i pored toga, zadržale povjerenje građana, ali i podržale privredni sektor, stimulisale kreditni rast kroz kontonuirano finasniranje klijenata i održive kreditne aranžmane, kažu u Agenciji za bankarstvo FBiH.

Iako su se banke u Federaciji suočile sa povećanim brojem neispunjavanja obaveza zbog čega je došlo do povećanja kreditnih gubitaka i pada prihoda usljed smanjene privredne aktivnosti, bankarski sektor je stabilan i pouzdan, smatra i ekonomski analtičar Admir Čavalić.

Čavalić smatra da se tokom ove godine bankarski sektor stabilizovati i naviknuti na novu normalnost. Sličnog mišljenja su i u Agenciji za bankarstvo koja nadzire rad banaka.

U Agenciji smatraju da će oživljavanje kreditne aktivnosti imati pozitivan efekat na ublažavanje rizika, te da će banke nastaviti kreditirati i privredu i stanovništvo

Pročitajte...