Banovići: Deminirano 34 hiljade metara kvadratnih miniranog zemljišta

U Banovićima je, u okviru projekta “Gornji Pribitkovići 3”, izvršena primopredaja deminiranog terena površine oko 34 hiljade kvadratnih metara. Završetkom deminiranja mještanima Seone, između ostalog, omogućeno je normalno snabdijevanje vodom sa ovog područja.