Bez građanskog aktivizma društvo propada

Građanski aktivizam je od neprocjenjivog značaja za razvoj demokratskog društva. To su potvrdili i rezultati istraživanja provedenog na šest javnih univerziteta u BiH na uzorku od 1 500 studenata.  O ulozi i značaju građanskog aktivizma na radionici u Tuzli govorili su profesori Ahmet Omerović i Izudin Hasanović.  „Građanskim aktivizmom stvaraju se uslovi da građani ne samo da imaju prava i dužnosti nego trebaju znati da kroz participaciju mogu legalno i legitimno postaviti vlast i da aktuelna vlast odgovara građanima i tek tada imamo demokratsko društvo“, rekao je Izudin Hasanović, dekan Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli . Građanski aktivizam utiče na društveno-političku, pravnu i ekonomsku sferu. Nezainteresovanost građana vodi sljabljenju društva, države, nefunkcionisanju institucija i tako nelegitimni nosioci vlasti mogu donositi odluke koje nisu u skladu sa interesima većine građana, rečeno je na radionici održanoj na Pravnom fakultetu u Tuzli uz podršku Obrazovnog centra za demokratiju i ljudska prava CIVITAS i Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u BiH.