U toku radovi na trećoj fazi izgradnje magistralne ceste M-18 Tuzla – Sarajevo

U toku su radovi na trećoj – završnoj fazi izgradnje magistralne ceste M-18 dionica Kladanj – Podpaklenik na prevoju Karaula. Završetak radova očekuje se u martu iduće godine a kompletiranjem ove faze dobija se ukupna cjelina dužine 4,5 kilometra.