Biblioteka i njeni najaktivniji korisnici obilježili Dan državnosti

Brojne su ustanove kulture u Tuzlanskom kantonu obilježile Dan državnosti. Mnoge u saradnji sa školama i građanskim udruženjima. Javna gradska biblioteka u Banovićima iskoristila je i ovu priliku da na simboličan način pruži podršku učenicima lokalnih osnovnih škola i uključi ih u obilježavanje ovog državnog praznika.

novinar Azra Mešić

Klasična muzika i tematski učenički performans ilustracija su kontinuirane saradnje banovićkih škola i Gradske biblioteke koja u većinu svojih aktivnosti uključuje djecu školskog uzrasta.

  • Bio je pripremljen referat učenika OŠ Grivice o temi Dan državnosti BiH. Bila je recitatorska sekcija OŠ Banovići. Održano je u prostorijama Javne biblioteke Banovići i uz izložbu učeničkih radova, kaže Sanjin Mujarić, učenik OŠ Grivice iz Banovića.

Izložbu je pratila i promocija literature koja tretira državnost i značaj ZAVNOBIH-a. Ove aktivnosti učenicima bude patriotizam, kaže Tarik Brkić učenik osmog razreda Osnovne škole „Grivice“.

  • Naravno da ima nekih stvari koje nisu dobre u našoj domovini ali u prirodi stvari je da mi osjećamo ljubav prema tom mjestu gdje smo se rodili, kaže on.

Prije Dana državnosti učestvovali su u obilježavanju Dana općine, a za decembar pripremaju program za obilježavanje Dana rudara koji je također praznik za sve Banovićane, kažu učenici.

  • Što se tiče veoma važnih praznika za našu državu i naš grad, oni se obilježavaju u našoj školi. Najčešće predstavama i priredbama, a naša škola se ukrasi. Hodnici budu buni naših zastava, grbova za Dan rudara npr. budu slike rudara i tako dalje, dodaje Tarik.

Prostorije Biblioteke na raspolaganju su svim generacijama, ali učenici su tu najčešće jer najviše i čitaju i najbrojiji su korisnici Biblioteke. Zajedno promoviraju čitanje.

  • Javna biblioteka Banovići kroz naše aktivnosti koje su vezane za datume ili samo za knjigu pokušava od najranije dobi da privuku djeci pažnju da dolaze u Biblioteku. Ranije smo imali dječije radionice. Kroz te radionice mi smo djecu usmjeravali da koriste knjižni fond Biblioteke, a kada odu u školu onda sarađujemo sa učiteljicama i sa školama i na taj način opet podstičemo tu djecu da dođu u Biblioteku, kaže knjižničarka Amra Smajlović.

Nagradne igre za učeničku kreativnost – pisanje i kreirane različitih multimedijalnih formi također je sastavni dio promocije knjige i Biblioteke, kažu u Banovićima. A nova podsticajna mjera je i poklon u vidu besplatnih članskih karti za narednu kalendarsku godinu je prvi put ustanovljena upravo pred Dan državnosti. Članske karte za 2022. dobili su učenici III1 razreda OŠ „Banovići“ i njihova učiteljica Tanja Hadžisejdić. Oni su bili najaktivniji kolektiv u Biblioteci tokom ove godine.

Pročitajte...