BiH 25 miliona eura pomoći za potrebe izbjeglica i migranata

Evropska komisija usvojila dodatni paket pomoći od 25 miliona eura za podršku Bosni i Hercegovini u upravljanju migracijama.

Dodatna finansijska sredstva EU uglavnom će biti namjenjena za osnovne potrebe izbjeglica i migranata tokom zime, obezbjeđujući im smještaj, hranu, pristup zdravstvenoj zaštiti i socijalnim uslugama. Ova dodatna pomoć će također ojačati kapacitete Bosne i Hercegovine u upravljanju granicama, posebno kroz opremu i obuku. Doprinijet će sprečavanju i borbi protiv krijumčarenja migranata kao i trgovine ljudima.

EU je zabrinuta zbog migrantske situacije u Bosni i Hercegovini, s obzirom na to da se vremenski uslovi pogoršavaju a da izbjeglice i migranti nemaju neophodno sklonište. EU poziva vlasti Bosne i Hercegovine da spriječe humanitarnu krizu tako što će bez odlaganja odrediti odgovarajući smještaj za izbjeglice i migrante prisutne u zemlji, uključujući porodice sa djecom i maloljetnike bez pratnje.

EU očekuje od vlasti Bosne i Hercegovine da obezbijede efikasnu koordinaciju u upravljanju migracijama i azilom, uključujući preuzimanje upravljanja privremenih prijemnih centara koje finansira EU. Stalna podrška EU Bosni i Hercegovini u oblasti upravljanja migracijama zasniva se na poštivanju domaćih zakona i međunarodnih obaveza koje se odnose na tretman izbjeglica i migranata, posebno maloljetnika, uz bezbjedan i nesmetan rad humanitarnih partnera.

Pročitajte...