BiH 28. februara predaje Junckeru odgovore na Upitnik Evropske komisije

Predsjednik Evropske komisije boravit će 28. februara u službenoj posjeti Sarajevu, a u zvanični Brisel vratit će se sa odgovorima BiH na Upitnik Evropske komisije. Upitnik sadrži 3.242 pitanja grupisana u politički i ekonomski kriterij te 33 poglavlja pravne stečevine Evropske unije.

Upitnik Evropske komisije za pripremu mišljenja o zahtjevu za članstvo je analitički instrument politike proširenja EU kojeg Evropska komisija koristi kako bi ocijenila spremnost države koja je podnijela zahtjev za članstvo da stekne status kandidata i otvori pregovore o pristupanju sa EU, o čemu najzad odlučuje Vijeće EU i Evropsko vijeće.

Evropski komesar za politiku susjedstva i pregovore o proširenju Johannes Hahn uručio je 9. decembra 2016. godine predsjedavajućem Vijeća ministara BiH Upitnik Evropske komisije. Ovim je Evropska komisija zvanično započela proces pripreme mišljenja o Zahtjevu za članstvo Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji, koji je predat Vijeću Evropske unije u februaru 2016. godine.

Bosni i Hercegovini je zbog specifičnog ustavnog uređenja trebalo više vremena od susjednih zemalja da odgovori na postavljena pitanja. Naime, odgovore na upitnike Evropske komisije u Srbiji, Hrvatskoj i Crnoj Gori sačinjavao je samo jedan nivo vlasti (državne institucije) dok su u slučaju BiH u proces odgovaranja bili uključeni državni, entitetski i kantonalni nivoi vlasti kao i Brčko distrikt BiH (odnosno 13 nivoa).

Posljednjih dana opozicione stranke žestoko su se usprotivile tome što će zvaničnom Briselu biti dostavljeni rezultati popisa stanovništva koji su priznati na državnom i međunarodnom nivou, ali i nepriznati rezultati entiteta RS.

Javnosti je naknadno pojašnjeno da Evropska komisija u Upitniku traži od država da dostavi prikaz realnog stanja, a da je u slučaju BiH realno stanje da entitet RS ne priznaje međunarodno priznate rezultate popisa stanovništva, odnosno da ima svoje rezultate.

Pročitajte...