BiH jedina evropska zemlja bez digitalizacije, problem uspostavljanje operatora

Bosna i Hercegovina je jedina evropska zemlja koja nije uvela digitalno emitiranje televizijskog signala a postavljeni rok je probijen još 2015., navedeno je na okruglom stolu “Prelazak s analognog na digitalno zemaljsko emitiranje – kako dalje?” u Sarajevu.

Direktor Regulatorne agencije za komunikacije BiH Predrag Kovač rekao je da pokušavaju oživjeti taj proces i privesti ga kraju, za šta, priznaje, da je prilično optimistična izjava.

– Multipleks A i B su u nadležnosti javnih servisa i duže od godinu dana nema pomaka na formiranju operatora koji će upravljati multipleksom u BiH i kojem bi RAK dao dozvolu za početak digitalnog emitiranja – dodao je Kovač.

Pojasnio je da je u Strategiji za digitalizaciju koja je usvojena u BiH navedeno da najmanje šest mjeseci prije gašenja analognog signala RAK treba raspisati konkurs za dodjelu multipleksa C operateru, u čemu vidi mogućnost da komercijalne televizije ne trpe zastoj koji sada postoji.

Pomoćnik ministra prometa i komunikacija BiH Vlatko Drmić naveo je da je Ministarstvo zajedno s javnim servisima pokrenulo proces javne nabavke opreme za digitalizaciju, ali problem predstavljaju žalbe koje su uložene.

Precizirao je da su multipleks A i B namijenjeni i za javne i za komercijalne servise, te da su prošireni njihovi kapaciteti na ukupno 32 kanala što ostavlja 29 kanala za komercijalne televizije.

– Problem predstavlja uspostavljanje cjenovnika koji je odbor sistema dostavio RAK-u na davanje saglasnosti, što se još nije desilo – kazao je Drmić.

Generalni direktor BHRT-a Belmin Karamehmedović naglasio je da je ta kuća potpuno opredijeljena da što prije bude uspostavljen mrežni oparater na način kako to predviđaju odluke Vijeća ministara BiH i RAK-a, te da BHRT ni na koji način nije kočničar tog procesa.

Pročitajte...