BiH u novu godinu ulazi bez usvojenog budžeta, šta to znači za obaveze države i građane?

Bosna i Hercegovina u 2021. godinu ulazi bez usvojenog budžeta. Vijeće ministara BiH usvojilo je, na prijedlog Ministarstva finansija BiH, Odluku o privremenom finansiranju institucija naše zemlje i međunarodnih obaveza države za period januar – mart 2021. godine. Za finansiranje institucija u ovom periodu odobreno je 249 miliona maraka. Šta neusvajanje budžeta znači za državu, ali i građane, pojašnjava ekonomski analitičar Admir Čavalić.

Novinarka: Devleta Brkić

Odlukom o privremenom finansiranju institucija naše zemlje i međunarodnih obaveza države za prva tri mjeseca iduće godine odobreno je 249 miliona maraka. Nusvajanje budžeta Bosne i Hercegovine praksa je koja se ponavlja od ranijih godina, ističe ekonomski analitičar Admir Čavalić, dodajući da to znači da nemamo potpune budžetske kapacitete koji su nam nužno potrebni u kontekstu COVID-19 krize.

– Što znači ako je nekad trebalo ranije da se krene sa usvajanjem nacrta budžeta i konačnog budžeta, to je trebalo uraditi ove, odnosno naredne godine u prvom kvartalu. Sada nemamo baš vremena za političke igre. Kada govorimo o državnom nivou on nije toliko krucijalan za privredu poput entitetskih, ali je bitan radi međunarodnih projekata, međunarodne podrške i većih strateških, dugoročnijih projekata koji mogu koristiti jačanju bazne infrastrukture, putne infrastrukture i bilo kakve infrastrukture koja treba da bude dugoročna podrška našoj ekonomiji, istakao je.

Budžet BiH za 2021. godinu bit će manji, smatra Čavalić, što će dodaje biti tretirano tokom godine kroz rebalanse, unutrašnjim i ino-zaduživanjem, te uštedama po određenim budžetskim stavkama, osim onih koje su krucijalne u kontekstu prevazilaženja ove krize, poput zdravstva.

– Kada govorimo o državnom nivou za sada nema naznaka da će doći do određenih ušteda, parlamentarci se nisu ponašali na taj način, niti je Vlada reagovala. Međutim zbog sile prilika, odnosno pada prihoda po osnovu direktnih i indirektnih poreza, to će se svakako desiti. Na kojim stavkama, još uvijke nije poznato, ali će se vjerovatno pokušati izostanak sredstava kompenzirati kroz januarsko ili februarsko zaduženje kod MMF-a, ističe Čavalić.

Naš sagovornik mišljenja je da će doći do novog zaduživanja kod MMF-a. U ovom trenutku kočničar je entitet RS zbog reformi koje se zahtjevaju, a koje se tiču prenosa nadležnosti. Budući da je manji bosanskohercegovački entitet duplo zaduženiji od Federacije, po tom osnovu vjerovatno više i potražuje i ima veće potrebe za ovim kreditom, smatra Čavalić.

– Mislim da će se te nesuglasice rješiti vrlo brzo, i možda već u januaru/februaru možemo očekivati zaduženje kod MMF-a. MMF ima određeni politički i ekonomski leverage, može tražiti i zahtjevati nešto, i treba da traži jer bilo bi loše za našu ekonomiju da dobijemo ta sredstva bez da ispunimo određene reforme.

Neusvajanje budžeta na državnom nivou negativno utiče na provođenje određenih reformi kao što su reforme oružanih snaga, ali i druge reforme koje se tiču infrastrukture.

(RTVTK)

Pročitajte...