Svečanom akademijom obilježena 44. godišnjica rada Univerziteta u Tuzli

Univerzitet u Tuzli danas je proslavio 44. godišnjicu rada.                                                   Na Svečanoj akademiji promovisano je devet zlatnih studenata, 14 redovnih profesora i dva profesora emeritusa.  Zbog higijensko-epidemioloških mjera dodjela plaketa je organizovana po grupama. Cijela godina je protekla u izmijenjenim okolnostima usljed pandemije kojima se Univerzitet u Tuzli uspješno prilagodio.  Posljednjih godina nastavni planovi su inovirani, uvedeni su novi studijski programi na sva tri ciklusa studija, potpisani brojni sporazumi o saradnji sa firmama, ustanovama i drugim fakultetima iz Evrope i svijeta. Univerzitet u Tuzli ide u smjeru internacionalizacije i digitalizacije, rečeno je.  “Online nastava ima prednosti i nedostatke. naši studenti generalno više vole nastavu na klasičan način, u učionicama. trudili smo se da i u ovoj akademskoj godini imamo praktičnu nastavu  jer je nju teško zamijeniti bilo kakvim oblikom online nastave. Online nastava se pokazala korisnom u nekim drugim segmentima kao npr. na drugom i trećem ciklusu studija gdje imamo dosta studenata koji su van BiH , ali kombinacija na razuman način je najbolji put kojim treba ići”,  rekla je  prof .dr. Nermina Hadžigrahić, rektorica Univerziteta u Tuzli.  Faris Hasanović je znao kojim putem ići.  Završio je pravni fakultet sa prosjekom ocjena 10. Dobitnik je Zlatne plakete: “Upisao sam Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli obzirom da sam uvijek bio zainteresovan za humanističke nauke, međunarodno-pravne aspekte, vansjku politiku i države općenito. Mislim da je studiranje na Univerzitetu u Tuzli obzirom na postignute uspjehe u vannastavnim i nastavnim aktivnostima za mene bio pun pogodak. Trudio sam se, radio, zalagao i usavršavao svoej znanje, sobzirom na to da je učenje cjeloživotni prosec. mislim da nije sve bilo uzalud obzirom da sam postigao odlične rezultate, upoznao divne profesore, asistente, kolege sa kojima je bilo užitak sarađivati”, rekao je Faris Hasanović.   

Ukupno devet najboljih studenata sa prosjekom iznad 9 i po  dobilo je Zlatne plakete Univerziteta u Tuzli.

Posebna priznanja Univerziteta u Tuzli dodijeljena su i profesorima koji su u protekloj godini izabrani u trajno zvanje redovni profesor. Promovisano je 14 redovnih profesora i dva profesora emeritusa. Univerzitet u Tuzli od osnivanja do danas proizveo je gotovo 50 000 diplomiranih studenata, magistara i doktora nauka.  Ova visokoškolska ustanova dala je nemjerljiv doprinos industrijskom razvoju TK 70.tih i 80.tih godina. Izražena je potreba za ponovnim uključivanjem univerzitetskih radnika u sve društvene sfere, a posebno za jačim povezivanjem sa privredom. Studenti smatraju da bi i društvo trebalo više vrednovati znanje i sposobnosti, kako bi se moglo razvijati u željenom smjeru.

Pročitajte...