Bilježi li TK porast nasilja nad ženama u vrijeme korona krize?

Otkako je nastupila pandemija kronavirusa nasilje u porodici sve je učestalije. Žene su usljed mjera koje su poduzimane s ciljem sprečavanje širenja zaraze kornavirusa primorane svakodnevno boraviti u zatvorenom prostoru s nasilnikom. Stručnjaci navode da se zbog ove krizne situacije nasilnici ponašaju još agresivnije. Voditeljica Sigurne kuće UG Vive žene u Tuzli istakla je da je broj prijava nasilja nad ženama u porastu.

U Udruženju građana Vive žene ističu da nasilje nad ženama u vrijeme epidemije koronavirusa možemo posmatrati kroz tri faze. U prvoj fazi kada je otkriven prvi slučaj zaraze virusom COVID-19 i kada su donijete određene restriktivne mjere, nije bilo slučajeva prijavljenog nasilja. Voditeljica Sigurne kuće Danijela Huremović ističe da to ne znači da ga nije bilo, već da se povećao „tamni“ broj neprijavljenih slučajeva nasilja.

– U drugoj fazi već je popustio strah, zabrinutost. Ljudi su se prilagodili tom životu sa krizom i ponovo dolaze do izražaja sva osjećanja koja dovode do nasilja. Dok u trećoj fazi već od početka maja imamo veći broj prijava nego što smo imali za ova dva prethodna mjeseca, mart i april. Mi tek sada možemo govoriti onako kako smo očekivali. Kada malo popuste mjere, kada nasilnici ne budu provodili toliko vremena u kući, kada žrtvama bude ostavljena mogućnost da ostanu nasamo, da mogu pozvati policiju ili Centar za socijalni rad, ili UG Vive žene. Sad već možemo reći da dolazi do blažeg povećanja prijavljenih slučajeva nasilja. Od početka maja na dnevnoj osnovi imamo tri ili četiri prijave, kazala nam je Danijela Huremović, voditeljica Sigurne kuće UG Vive žene Tuzla.

Poštujući preporuke o prevenciji širenja koronavirusa procedura prijema žrtava nasilja u Sigurnu kuću je usložnjena. Donijeta je odluka da žrtva može biti primjena samo ukoliko posjeduje nalaz da je negativna na koronavirus. S ciljem pojednostavljenja procedure UG Vive žene održalo je sastanak svih nadležnih institucija kao što su MUP, Ministarstvo zdravstva, Zavod za javno zdravstvo, Centar za socijalni rad, Kantonalna uprava CZ, i Dom za djecu bez roditeljskog staranja.

– Sastanak smo održali s ciljem jer smo mi inicirali donošenje smjernica koje bi trebalo da pojednostave proceduru prijema u sigurnu kuću za vrijeme ove krize. Odnosno da se tačno zna kako i na koji način se postupa, šta je nadležnost svake institucije koja postupa direktno, odnosno direktno treba da pruži pomoć i podršku žrtvama nasilja. Svi oni koji svojim odlukama i propisima mogu uticati da se ova procedura nekako pojednostavi, odnosno da se žrtve testiraju po hitnom postupku, da se iznađe rješenje gdje smjestiti žrtvu za vrijeme dok čeka nalaz, dodala je Huremović.

Smjernice za prijem žrtava nasilja u sigurnu kuću Udruženja građana Vive žene biće urađene po hitnom postupku, te će biti dostavljene svim nadležnim institucijama.

(RTVTK)

Pročitajte...