Bivši logoraši više neće plaćati troškove suđenja

Obavezivanje žrtava ratne torture na plaćanje troškova postupka predstavlja povredu njihovog prava na imovinu i prava na pravično suđenje utvrđenih Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i osnovnim slobodama, stav je Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.

Time je usvojena apelacija jedne članice Saveza logoraša Bosne i Hercegovine, koju je podnijela protiv presude Vrhovnog suda Republike Srpske i presude Okružnog suda u Banjoj Luci, prema kojima je bila obavezna platiti 3.000 KM za troškove Pravobraniteljstva RS, proizašlih iz izgubljenog spora po tužbi za naknadu nematerijalne štete protiv RS-a.

Iz Saveza logoraša BiH poručuju i da očekuju da Ustavni sud koriguje odluku kada je u pitanju zastara tužbi bivših logoraša za naknadu nematerijalne štete, a sve na osnovu preporuka i stava Komiteta UN-a protiv torture.

 

Pročitajte...