Bolji uslovi rada za patronažne sestre Doma zdravlja Tuzla

U tuzlanskom Domu zdravlja „ Dr. Mustafa Šehović“ danas je upriličena svečanost u povodu završetka edukacije 17 medicinskih sestara/tehničara koja je realizirana u okrviru „Projekta jačanja sestrinstva u BiH“. Radi se o projektu koji je finansirala Švicarska Vlada, a podržalo federalno ministarstvo zdravstva. Polaznicima edukacicije danas su uručeni certifikati o završenoj obuci, a Domu zdrvalja automobil i oprema potrebna u radu patronažne službe.

Dragana Galić, ministarstvo zdravstva u Vladi F BiH
Ines Katić Vrdoljak, projekt menadžer
dr. Samira Srabović, šefica Službe opšte porodične medicine DZ Tuzla
Sidika Fazlić, odgovorna sestra Polivalentne patronaže

Pročitajte...