Najava: “Muzika za moj grad” koncert učenika SMŠ Tuzla

Ju Srednja muzička škola “Čestmir Mirko Dušek”Tuzla i Fondacija Tuzlanske zajednice organizuju koncert učenika na prostoru gradskog parka u Tuzli u subotu, 16. septembra 2017.godine  u 12:00.
Koncert je dio zajedničkog projekta “Muzika za moj grad” Fondacija Tuzlanske zajednice “Volim Tuzlu”.
Cilj projekta je popularizacija klasične muzike i omogućavanje formiranja odsjeka udaraljki u srednjoj muzičkoj školi, te stvaranje uslova za budući simfonijski orkestar. Za potrebe projekta fondacija je obezbjedila više perkusionih instrumenata.
Inače, Srednja muzička škola “Čestmir Mirko Dušek” želi ponuditi  budućim učenicima nove oblasti u obrazovanju otvaranjem novih odsjeka. Nakon školovanja, ističu u Srednjoj muzičkoj školi,  postoji mogućnost zaposlenja,  s obzirom da je već duže vrijeme prisutan nedostatak instrumentalnog kadra na području TK.
Ove školske godine, JU SMŠ organizirala je  mnogobrojna javna predstavljanja čime je privukla veliku  pažnju javnosti. Kolektiv stalno osluškuje potrebe i interes mladih i nastoji se prilagoditi,nabaviti nove instrumente i raditi na razvijanju ideja koje mladi ispolje.

Pročitajte...