Borba protiv korupcije zahtijeva predan angažman nadležnih institucija u BiH

Zloupotreba položaja najzastupljenija je optužba u predmetima korupcije u Bosni i Hercegovini zbog čega se čak 43 posto predmeta korupcije koje prati Misija OSCE-a u BiH odnosi upravo na zloupotrebu položaja.

Istaknuto je to tokom današnje prezentacije izvještaja nazvanog “Praćenje procesuiranja predmeta korupcije u BiH“ koji je urađen u okviru aktivnosti u borbi protiv korupcije Misije OSCE-a u BiH u kojem je navedeno da je okončano 65 predmeta korupcije koji su pratili.

Od 157 predmeta koji se prate na sudovima BiH njih 16 je kategorizirano kao predmeti visoke korupcije, 54 kao predmeti korupcije na srednjem nivou i 87 kao predmeti sitne ili administrativne korupcije.

Misija OSCE-a i drugi nezavisni posmatrači u posljednje tri godine zabilježili su povećanje u broju predmeta visoke korupcije pokrenutih u BiH, a ovaj pozitivan trend, rečeno je u izvještaju, rezultat je većeg broja optužnica koje su podigli Tužilaštvo BiH i kantonalna tužilaštva u Sarajevu i Bihaću.

U 2016. godini, tužilaštva u BiH podigla su 194 optužnice za koruptivna krivična djela. Sedam ih je podignuto na nivou BiH, 121 u Federaciji, 52 u Republici Srpskoj i 14 u Brčko Distriktu, a sudovi u cijeloj državi donijeli su 184 presude u predmetima korupcije.

Generalni sekretar OSCE-a, koji boravi u posjeti BiH, Thomas Greminger izrazio je nadu da će preporuke koje izvještaj sadrži unaprijediti procesuiranje predmeta iz oblasti korupcije.

Jedna od preporuka je usklađivanje zakona uključujući i krivične zakone, također potrebna je dodatna edukacija sudija i tužilaca, ali je Greminger napomenuo da borba protiv korupcije zahtijeva dugotrajan i predan angažman svih nadležnih institucija.

Naglasio je da je korupcija jedan od najvećih problema modernih društava i ona slabi ekonomiju, podriva demokratiju i vladavinu zakona, ali i narušava povjerenje javnosti u institucije vlasti, no ocijenio je da napori koji se čine u rješenju ovog pitanja ne donose željene rezultate.

– Otklanjanje kulture nekažnjavanja počinilaca korupcije podrazumijeva odlučan odgovor sistema krivičnog pravosuđa – podvukao je Greminger, dodajući da su preporuke u izvještaju zasnovane na praćenju 67 okončanih predmeta korupcije od 2010. do 2017. godine.

Ambasadorica Sjedinjenih Američkih Država u BiH Maureen Cormack nazvala je korupciju kancerom koji nagriza bh. društvo u cjelini zbog čega smatra da je vrijeme poduzeti nešto u tom smislu, dodajući da ovaj izvještaj sadrži jasne smjernice za rješavanje ovog pitanja.

Šef Misije OSCE-a u BiH Bruce Berton najavio je da će konačni izvještaj o praćenju više od 150 predmeta korupcije biti objavljen početkom sljedeće godine, ali i danas objavljeni izvještaj donosi sveohuvatan i nepristrasan pregled stanja procesuiranja predmeta korupcije.

Kroz izvještaj, kaže Berton, poziva se na zaštitu sudija i tužilaca kao i svih nositelja pravosudnih funkcija od političkih uticaja, a većina datih preporuka odnosit će se na nadležnosti Visokog sudskog i tužilačkog vijeća (VSTV).

Šef Delegacije Evropske unije i specijalni predstavnik EU u BiH Lars-Gunnar Wigemark pozdravio je izradu izvještaja koji donosi procjenu potreba za unapređenje efikasnosti pravosuđa, a istovremeno EU radi analizu potreba i mjera kojima bi se osnažilo pravosuđe u borbi protiv korupcije, ali to znači da pravosuđe ne smije biti korumpirano jer se korumpirano pravosuđe ne može boriti protiv korupcije.

Mišljenja je da za uspješnu borbu protiv korupcije treba imati mehanizme i resurse, a u BiH potreban je veći broj krivičnih predmeta koji se vode pred sudovima i koji su procesuirani pred sudovima, no najveći problem je sistemske prirode i to je neodgovarajuća kaznena politika.

Kako je zaključeno, praćenjem rada pravosudnog sektora, analizom optužnica i presuda ovaj projekt trebao bi identificirati osnovne uzroke koji predstavljaju prepreku pravičnom i efikasnom procesuiranju korupcije na zakonodavnom i institucionalnom nivou.

(RTVTK/FENA) L.A.

Pročitajte...