Borovac: Poštivanjem sporazuma o readmisiji čuvamo bezvizni režim

Ministrica za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Semiha Borovac otvorila je danas u Neumu Okrugli sto na temu: „Integrirani program podrške za reintegraciju povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji“.

Borovac je sa zadovoljstvom iznijela ocjenu da Bosna i Hercegovina danas ima potpuno funkcionalan mehanizam između svih institucija, ustanova i organizacija uključenih u sistem readmisije što je dokaz dosljedne primjene Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.

– Na ovaj način čuvamo bezvizni režim, koji nije ugrožen upravo zahvaljujući odgovornom odnosu spram preuzetih obaveza, a pogotovo onih koji se odnose na puno poštivanje sporazuma o readmisiji gdje ključnu ulogu ima Integrirani program podrške za reintegraciju povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji – navela je Borovac.

Istovremeno, kako je dodala, ovaj program pokazuje kako se može ostvariti kvalitetna i efikasna saradnja svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini ali i kako naš region vrijednim trudom i radom može postati pozitivan primjer međudržavne saradnje na čemu se zahvalila predstavnicima instituija Crne Gore i Srbije, koji su također uključeni u Program.

Potcrtala je kako bi sve što je postignuto na tom planu bilo teško izvodljivo bez svesrdne podrške i pomoći Švicarske vlade i CRS-a, na čemu im se zahvalila u ime zemalja i institucija uključenih u taj program, saopćeno je iz Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH.

Skup u Neumu, koji je organiziran u saradnji Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, Državnog sekretarijata za migracije Vlade Švicarske te Chatolic Relief Servicesa, okupio je predstavnike nadležnih institucija za oblast readmisije u BiH uključujući i predstavnike 21 grada i općine u BiH u kojima je uspostavljen sistem i koje osiguravaju pomoć osobama vraćenim u njihove sredine po osnovu sporazuma o readmisiji.

(RTVTK/FENA) J.Č.