Borovac: Provedba prava djeteta sa poteškoćama u razvoju vitalni državni interes

Puna provedba prava djeteta i osoba s poteškoćama u razvoju je vitalni državni interes – poručila je ministrica za ljudska prava i izbjeglice BiH Semiha Borovac tokom predstavljanja Analize stanja djece s poteškoćama u razvoju koji su danas u Sarajevu organizirali UNICEF i Delegacija EU u BiH.

Naglasila je da Konvencija o pravima djeteta i Konvencija o pravima osoba s invaliditetom obavezuju BiH da stvori uslove koji će omogućiti djeci s poteškoćama da još od ranog djetinjstva budu uključeni u sve tokove života.

– Međutim, stvaranje tih uslova treba da prate finansije i sredstva koja trebaju da dobiju porodice djece s poteškoćama – kazala je.

Borovac je također istakla nužnost izrade strategije o inkluzivnom obrazovanju djece s poteškoćama kao i osiguranje finansija za provedbu.

Predstavnica UNICEF-a Geeta Narayan kazala je da danas predstavljaju Analizu stanja djece sa poteškoćama, koju je uradio UNICEF u saradnji s partnerima, a koju je finansirala EU.

– Ovo nije samo još jedno istraživanje, već istraživanje koje nam treba pomoći da ona djeca koja su najčešće ‘nevidljiva’, postanu ‘vidljiva’ te da njihova situacija bude u fokusu – naglasila je.

Kao najzabrinjavajući podatak iz analize, Narayan je izdvojila nesistemsko rješavanje problema, iako je ostvaren napredak u smislu ostvarivanja prava.

Da bi transformacija bila provedena, naglasila je, potrebno je uključiti sve segmente društva, vlade, roditelje, djecu, organizacije civilnog društva i donatore.

Šef Odjela za saradnju Delegacije EU u BiH Melvin Asin istakao je da je jedan od najvećih prioriteta EU zaštita i promocija prava djeteta te da s UNICEF-om rade na izradi politika i akcionih planova koji su usmjereni na rješenje tog problema.

Kao dio tih aktivnosti, dodao je Asin, EU je finansirala izradu Analize stanja djece sa poteškoćama u razvoju u BiH te da su kao rezultat dobili određene preporuke koje se odnose na osiguranje i zaštitu prava te djece.

Također je zaključio da svi žele osigurati jednak pristup zdravstvenim uslugama i obrazovanju za svu djecu, a da bi se to postiglo, Asin je naglasio da svi moraju raditi i uložiti napore.

Aktivistkinja za prava osoba sa invaliditetom Ana Kotur smatra da djeca sa poteškoćama u razvoju nemaju jednake šanse te da njeno iskustvo pokazuje da se od 1995. godine, kada je krenula u školu, nije mnogo stvari promijenjeno.

Također je naglasila da djeca sa poteškoćama u razvoju imaju problem u pristupu obrazovnim institucijama, ali da to nije problem samo fizičkog pristupa, već i literature, asistenata u nastavi i mogućnosti napredovanja.

“Svako dijete, jednake šanse” naziv je događaja koji su u danas u Sarajevu organizirali UNICEF i Delegacija EU u BiH u saradnji sa Informativnim centrom za osobe sa invaliditetom „Lotos“ Tuzla i World Vision International u BiH.

Fokus radionice je stavljan na potrebu osiguranja pristupa kvalitetnijim inkluzivnim ulogama za svu djecu. To uključuje razvoj i intervencije u ranom djetinjstvu, inkluzivno obrazovanje, te usluge socijalne zaštite. Analiza je pokazala da su upravo to oblasti u kojima se djeca sa poteškoćama u razvoju i dalje suočavaju sa preprekama i različitim oblicima diskriminacije.

(RTVTK/FENA) H.D.

Pročitajte...