Bošnjaci pesimistični u pogledu ostvarenja prava učenika na učenje bosanskog jezika

Roditelji učenika Bošnjaka u Konjević Polju smatraju da, presuda Ustavnog suda kojom je pravosnažno utvrđeno da su u obrazovnom sistemu manjeg Bh.entiteta diskriminisani, neće donijeti promjene koje bi osigurale pravo na izučavanje maternjeg, bosanskog, jezika. Po svemu sudeći nastava i u naednoj škoslkoj godini će biti organizovana u Edukativnom centru u Novoj Kasabi.